Kamu Mudah Mengenali Berita Hoax? Selamat, Fungsi Otak Kamu Mempunyai Kelebihan

Penelitian yang di adakan di kampus Carleton College ini di lakukan dengan cara memperlihatkan sebanyak 6 slide pada beberapa partisipan di mana tiap slidenya mempunyai 50 gambar yang menjelaskan insiden tertentu, lengkap dengan beragam keterangan akan insiden itu.

Para partisipan ini lalu diminta untuk melaksanakan beragam tugas yang tak berhubungan serta lalu pernah diberi suatu pengalihan perhatian.

Setelah itu, nanti mereka kembali di perlihatkan dengan slide serta gambar-gambar yang menunjukkan insiden, tapi ada beberapa gambar yang dipelintir walaupun pelintiran ini tak sepenuhnya salah serta cenderung netral, dan banyak gambar lain yang mana memang menunjukkan sebuah fakta yang salah.